PALJUN VARAUSEHDOT

Varaaminen ja sitovuus

Varauskalenterista näet onko palju vapaana sinulle sopivana ajankohtana.
Varauksen voit tehdä suoraan etusivulla olevalla ajanvarausjärjestelmällä tai soittamalla yhteystiedoissa olevaan numeroon.
Mikäli käytät ajanvarausjärjestelmää, niin varausvahvistus maksutietoineen lähetetään asiakkaalle, kun varaus on vastaanotettu ja maksettu. yhteydenottolomakkeen kautta tehdyt varaukset maksetaan paljun noudon yhteydessä. Mikäli haluat laskun, niin se lähetämme sen sähköpostilla. Pyydämme ilmoittamaan laskutustiedot etukäteen. Sähköpostilla erikseen lähetettyihin laskuihin lisäämme laskutuksen palvelumaksun 6,00 euroa
Noudatamme paljujen varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja, jotka tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut varausmaksun.
Vuokraajan tulee olla vähintään 18 vuotias.

Varauksen maksaminen

Ajanvarausjärjestelmän kautta tehdyt varaukset maksetaan varauksen teko hetkellä. Mikäli varaus laskutetaan tulee lasku suorittaa täysimääräisenä viimeistään eräpäivänä.

Varausajan alkaminen ja päättyminen

Varausaika alkaa asiakkaan kanssa sovittuna aikana ja päättyy aina varauksessa sovittuna aikana.

Siivous

Vuokraaja vastaa siitä, että palju on vastaavassa kunnossa kuin vuokra-ajan alkaessa (poislukien normaalikäytöstä aiheutuneet likaantumiset/roskaantumiset). sekä lämmityskaminan pesä tyhjätty noesta ja hiilistä.

Ylimääräisestä siivoustyöstä on sovittava erikseen tai se veloitetaan jälkikäteen tarpeen vaatiessa (52,20 €/h alv 24% )

Varauksen peruutus

Varaus on peruutettava vähintään 3 päivää (3 vrk) ennen varattua päivää, myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 %.

Omistajan oikeus perua varaus

Vuokranantajalla on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure tai vuokranantajasta riippumaton este (esim. rengasrikko). Vuokranantajan peruessa varauksen, on asiakkaalla oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

Vuokrasopimus

1. Kylpytynnyriperävaunun vuokralle ottajalla on oltava ajoneuvon ajamiseen oikeuttava ajokortti sekä riittävä ajotaito.

2. Vuokrauksen peruutus: Vuokraus tulee peruuttaa vähentää 3 vrk ennen vuokrauksen alkua. Mikäli vuokraus tapahtuu myöhemmin, tulee siitä korvata 50 % vuokrauksen hinnasta.

3. Vuokra maksetaan käteisellä tai tilisiirtona tai laskuna ennen vuokran alkamista. Vahinkotapauksissa omavastuu on 600 euroa.

3. Kylpytynnyriperävaunu luovutetaan vuokralle ottajalle huollettuna ja pestynä.

4. Vuokralle ottajan on pidettävä hyvää huolta kylpytynnyriperävaunusta ja sen varusteista. Perävaunun tai sen varusteiden käyttäminen laittomiin tarkoituksiin on kielletty, aivan kuten

5. Perävaunun ollessa pysäköitynä on aisalukko oltava kytkettynä .

6. Vuokralle ottajan on huolehdittava vuokra-ajan kuluessa seuraavista seikoista:

  • Jos vuokralle ottajan on käytettävä korjaamon palveluita vuokra-ajan kuluessa, tulee hänen ottaa yhteyttä vuokraamoon tarkempien ohjeiden saamiseksi.
  • Kylpytynnyriperävaunun normaaliksi katsottavasta kulumisesta aiheutuvat korjaukset suoritetaan vuokranantajan kustannuksella.
  • Vuokraamo hyvittää vuokralle ottajan maksamat huoltokustannukset esitettyjä tositteita vastaan.
  • Jos kuluminen on merkittävällä tavalla tavanomaisesta poikkeavaa, on vuokralle ottajalla velvollisuus korvata kuluminen.

7. Mikäli vuokralle ottajalle tapahtuu vaunuvahinko, tulee hänen kutsua paikalle poliisiviranomainen. Vuokralle ottaja täyttää tämän jälkeen vaunuvahinkoilmoituksen ja ilmoittaa tapahtuneesta viipymättä vuokraamoon.

8. Varusteita on käsiteltävä huolellisesti ja niitä on säilytettävä asianmukaisesti. Varusteita ei tule jättää vartioimattomina perävaunun päälle.

9. Mikäli kylpytynnyriperävaunu, sen varusteet rikkoutuvat, katoavat, vahingoittuvat tai kärsivät jostain muusta haitallisesta tapahtumasta kuin normaalista kulumisesta, tulee vuokralle ottajan korvata ne täydestä arvostaan.

10. Vuokralle ottajan on korvattava kylpytynnyriperävaunulle tapahtuneet vahingot jokaista vahinkotapausta kohden omavastuun mukaisesti, elleivät mahdollisien vastapuolien liikennevakuutukset korvaa niitä. Jos vahinko on tapahtunut tahallisesti, päihtymisestä, törkeästä varomattomuudesta tms. johtuen, tulee vahingot korvata omavastuusta riippumatta kokonaisuudessaan.

11. Aiheutetut henkilö- ja esinevahingot ovat vuokralle ottajan vastuulla siltä osin kuin lakisääteinen liikennevakuutus ei niitä kata. Vuokralle ottajan on korvattava liikennevahingosta aiheutunut vuokraamon bonuksenmenetys, mikäli bonuksenmenetys johtuu hänen vuokra-aikanaan tapahtuneesta liikennevahingosta.

12. Vuokralle otettu kylpytynnyriperävaunu on sopimuksen mukaisesti palautettava kaikkine varusteineen. Jos palautus viivästyy ilman, että vuokralle ottaja ottaa vuokraamoon yhteyttä ja sopii asiasta, perii vuokraamo täyden korvauksen viivästyksen aiheuttamista kuluista. Vuokraamo perii lisäksi alkavan vuorokauden vuokran jokaiselta vuokrausvuorokaudelta, mihin on lisätty 50 % korotus. Jos kylpytynnyriperävaunua ei ole palautettu sopimuksen mukaisesti, eikä vuokraamoon ole otettu yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisiviranomaisille.

13. Vuokralle ottaja ei saa viedä kylpytynnyriperävaunua ulkomaille ilman vuokraamon kirjallista suostumusta.

14. Kylpytynnyriperävaunun luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.